Nav Menu

Popunite Ovlašćenje
za Direct Debit

Vaša redovna podrška obezbeđuje UNICEF-u sredstva za sprovođenje postojećih i novih programa namenjenih deci u Srbiji.

POPUNITE OVLAŠĆENJE

Hvala Vam što ste se odlučili da zajedno sa nama pokrećete promene koje doprinose
da svet postane bolje mesto za svako dete.Unesite svoje podatke i informacije o donaciji kojom želite da pomažete UNICEF.

Popunjeno Ovlašćenje ćemo poslati na Vašu kućnu adresu.
Potrebno je samo da ga potpišete i odnesete u svoju banku kako biste pokrenuli Vaše mesečne donacije.

Iznos vaše mesečne donacije

RSD
drugi iznos

Datum dospeća prve donacije:

Lični podaci

Izaberite banku