Donacija kompanije IKEA za unapređenje razvoja deteta u ranom detinjstvu

ZA SVAKO DETE NAJBOLJI POČETAK – UNAPREĐENJE RAZVOJA U RANOM DETINJSTVU

Beograd, 23. decembar 2016 – U okviru programa saradnje UNICEF-a i Ministarstva zdravlja za unapređenje razvoja u ranom detinjstvu, kompanija IKEA opremila je pedijatrijske ambulante u zdravstvenoj stanici „Jajinci“ pri Domu zdravlja „Voždovac“.

Doktor Meho Mahmutović, državni sekretar u ministarstvu zdravlja Republike Srbije, dr Jelena Zajeganović Jakovljević, specijalista za rani razvoj deteta UNICEF-a u Srbiji, i Maja Vujašković Đureinović, menadžerka za korporativne komunikacije kompanije IKEA u Srbiji, posetili su danas novoopremljene pedijatrijske ambulante u zdravstvenoj stanici „Jajinci“ pri domu zdravlja „Voždovac“. Kompanija IKEA je opremila ove ambulante za potrebe kvalitetnijeg savetovališnog rada sa roditeljima i malom decom u oblasti razvoja dece, posebno sa onom kod kojih se uočavaju teškoće i smetnje u razvoju.

U najranijem detinjstvu, od rođenja do treće godine, postavljaju se temelji za životne uspehe, zdravlje i blagostanje, a propusti u brizi i stimulaciji razvoja deteta u ovom periodu ostavljaju dugoročne posledice koje se kasnije ne mogu u potpunosti nadoknaditi. Rano prepoznavanje razvojnih rizika i odstupanja, kao i rane intervencije mogu u velikoj meri da nadoknade kašnjenja u razvoju dece i spreče dugotrajne posledice rizika kojima su deca izložena. Zdravstveni sistem, odnosno pedijatri, prvi su kontaktu sa detetom i njegovom porodicom i mogu značajno uticati na podsticanje razvoja.

Dr Rada Stojić, pomoćnik direktora za stručni rad Doma zdravlja „Voždovac“, istakla je da će opremanje ovih ambulanti omogućiti da se usluge razvojnog savetovališta približe svoj deci bez obzira gde žive na njihovoj opštini.

„Dostupnost zdravstvene zaštite je jedno od osnovnih načela zdravstvene politike i mi se u Domu zdravlja ,Voždovac’ trudimo da učinimo sve što je u našoj moći da ovo načelo dobije svoj manifestni oblik. S tim u vezi, opremanje razvojnog savetovališta u zdravstvenoj stanici Jajinci omogućava da načelo dostupnosti zdravstvene zaštite ne ostane samo težnja, već realnost jer smo na konkretnom primeru pokazali da brinemo o deci i porodicama u svim delovima naše opštine i da će imati kvalitetniju zdravstvenu zaštitu nego ranije. Zahvaljujemo Ministarstvu zdravlja, UNICEF-u, i posebno kompaniji IKEA, na podršci u realizaciji ovih načela i nadamo se daljoj uspešnoj saradnji“, izjavila je dr Rada Stojić, pomoćnik direktora za stručni rad Doma zdravlja „Voždovac“.

Donošenjem Nacionalnog programa za razvoj u ranom detinjstvu, Srbija se dodatno opredelila da će podržati uspostavljanje i unapređenje pristupa i kvaliteta razvojnih savetovališta širom Srbije.

„Iz kredita Svetske Banke Ministartsvo zdravlja je opremilo 13 razvojnih savetovališta, a uz podršku UNICEF-a opremilo i obučilo osoblje dodatnih 9. Nadamo se da ćemo u naredne dve godine u saradnji sa UNICEF-om uspeti ne samo da revitalizujemo razvojna savetovališta već i da njihov rad uskladimo sa novim saznanjima koja su zasnovana na naučno utemeljenim podacima i dokazima. Naš cilj je da se na ovaj način obnovi minimum 40 razvojnih savetovališta koja će regionalnom organizacjom rada omogućiti da svako dete i njegova porodica dobiju potrebnu podršku,” izjavio je državni sekretar dr Meho Mahmutović.

Osim obnavljanja i opremanja pedijatrijskih ambulanti i savetovališta u opštinama Voždovac i Grocka, kompanija IKEA će u saradnji sa UNICEF-om u narednih godinu dana pomoći da se uspostave kvalitetnije i dostupnije usluge za bolji razvoj dece u najranijem detinjstvu u ovim opštinama. Uz stručnu podršku Udruženja pedijatara Srbije obučiće se medicinsko osoblje koje radi sa malom decom i njihovim roditeljima u okviru predškolskih dispanzera, patronažne službe i razvojnih savetovališta u pomenutim domovima zdravlja.

„Vizija kompanije IKEA je stvaranje boljeg svakodnevnog života za što veći broj ljudi, a deca su najvažnija među njima. Zadovoljstvo nam je što smo imali priliku da naše uspešno i dugotrajno partnerstvo sa UNICEF-om realizujemo i u Srbiji, i nadamo se da će ovaj projekat doprineti da deca i roditelji, u komšiluku naše buduće robne kuće, imaju još prijatnije i ugodnije iskustvo kad idu kod lekara“, rekla je Maja Vujašković Đureinović, menadžerka za korporativne komunikacije u kompaniji IKEA.

Period ranog detinjstva je najznačajnija razvojna faza u životu i zato je ulaganje u razvoj u ranom detinjstvu prioritet UNICEF-ovog rada u Srbiji i globalno.

„Zahvaljujem kompaniji IKEA jer je ovom donacijom potvrdila potrebu i značaj ulaganja u razvoj dece u najranijem detinjstvu i u usluge koje to podržavaju. Ulaganje u rani razvoj deteta ne znači ulaganje samo u decu, nego i ulaganje u njihove roditelje i društvo. Pored aktivnog odnosa zdravstvenog sistema, za kvalitetnu podršku deci i roditeljima neophodna je saradnja celokupne lokalne zajednice, a posebno domova zdravlja, predškolskih ustanova i centara za socijalni rad. Unapređenje i osavremenjivanje znanja pedijatara, patronažnih sestara i zdravstvenih saradnika u oblasti ranog razvoja, razvojne procene i ranih intervencija, a u saradnji sa svim drugim lokalnim akterima, doprineće da svako dete dosegne svoje pune potencijale“, rekla je dr Zajeganović Jakovljević iz UNICEF-a.

Pedijatrijske ambulante opremaju se nameštajem po meri dece i didaktičkim materijalima koji služe za procenu i podsticanje razvoja različitih veština kod deteta. Roditelji mogu da na konkretnom primeru vide i nauče kako da korisne i zabavne aktivnosti sa decom ponove kod kuće. Ovakav način rada smanjuje stres kod roditelja i pomaže im da uživaju u stimulaciji razvoja svoje dece.

Updated: 23 децембра 2016
  • Share