Društveno odgovorno poslovanje

Oblasti uticaja poslovanja

Deca mlađa od 18 godina predstavljaju skoro trećinu svetske populacije. U mnogim zemljama deca i mladi čine skoro polovinu stanovništva. Kompanije, i velike i male, neminovno će delovati i uticati na život dece, neposredno i posredno. Deca su jedan od glavnih aktera njihovog poslovanja – kao potrošači, članovi porodica njihovih zaposlenih, mladi radnici, budući službenici i lideri u poslovnom sektoru. U isto vreme, deca su veoma važni članovi zajednice i sredine u kojoj se odvija poslovanje.

Da bi kompanija poštovala i podržavala prava deteta, neophodno je da sprečava nanošenje štete deci i da aktivno štiti interese dece. Integrisanjem poštovanja i podržavanja dečijih prava u svoje osnovne strategije i aktivnosti, kompanije mogu ojačati svoje postojeće inicijative za poslovnu održivost i pri tom obezbediti korist za svoje poslovanje. Takvi napori mogu povećati ugled, poboljšati upravljanje rizikom i obezbediti „društvenu dozvolu za rad“.

Preuzimanje obaveza koje se tiču prava dece može pomoći da se pridobiju novi motivisani zaposleni i da se očuva motivisanost kod postojećih ljudskih resursa. Podrška zaposlenima da se ostvaruju kao roditelji i staratelji, promovisanje zapošljavanja mladih i pružanje podrške talentima samo su neki konkretni koraci koji se mogu preduzeti. Razmatranje načina na koje proizvodi i usluge mogu bolje ispunjavati dečije potrebe takođe može biti izvor inovacija i dovesti do stvaranja novih tržišta.

I konačno, rad sa decom pomaže da se formiraju snažne, dobro obrazovane zajednice koje imaju vitalni značaj za stabilno, inkluzivno i održivo poslovno okruženje.