InFocus i UNICEF u Srbiji

Beograd, 12. septembar 2017 – Ove godine UNICEF obeležava 70 godina rada u bivšoj Jugoslaviji i Republici Srbiji.

Ne samo što je ovo važna godina kojom obeležavamo naš rad za decu u proteklih 70 godina, već je i podsetnik snažne saradnje između UNICEF-a i Srbije.

Ovim povodom, danas je objavljeno u okviru edicije InFocus magazina Diplomacy&Commerce koji ukazuje na pozitivan uticaj UNICEF-a na generacije dece i njihovih porodica u Srbiji.

Snažna partnerstva sa Vladom, civilnim društvom, privatnim i javnim sektorom i građanima Srbije omogućila je naš rad mogućim. Naša vizija budućnosti je svet u kom naš rad više nije potreban, svet u kom je svako dete zdravo, sigurno, obrazovano i zaštićeno, i gde svako dete može maksimalno iskoristiti svoje potencijale. To je najsigurniji put ka boljoj budućnosti za sve nas!

Pogledajte ovde specijalno izdanje magazina „InFocus“, gde je kroz priče, intervjue i fotografije prikazan rad UNICEF-a u Srbiji u proteklih 70 godina.

Ažurirano: 12. 09. 2017.
  • Share