Nada da će jednog dana obrazovanje moći da ponese nazad u Avganistan

Petnaestogodišnji Hazrat Mohamad je jedan od brojnih dečaka koji sede za računarom u kompjuterskoj sobi u Prihvatnom centru za izbeglice i migrante u Obrenovcu, u Srbiji. Na ekranima drugih računara se mogu videti otvoreni Fejsbuk nalozi preko kojih drugi dečaci komuniciraju sa porodicom i prijateljima u domovini.

Deca stiču digitalne veštine u ICT kutku u Prihvatnom centru za izbeglice i migrante

Hazrat ne može na taj način da razgovara sa svojom braćom i sestrama u Avganistanu jer oni nemaju kompjuter. Ni pametne telefone. Ni on sam nije nikada seo za računar sve dok nije došao u Srbiju.

Sada je, na ekranu njegovog računara, zastava Avganistana koju je nacrtao u programu za crtanje uz pomoć predavača koji motri i ispravlja njegov rad. Hazrat savlađuje osnove kompjuterskog dizajna, nešto što u svojoj domovini nije bio u prilici. Žalosno priznaje da nikada nije ni išao u školu. Bilo je rizično, kaže. Sada ređa krugove, pravougaonike i trouglove pomoću miša, a zatim ih popunjava bojama koje su kompatibilne.

Predavač sa mnogo pažnje stoji iznad Hazrata i zadaje mu nove zadatke koje on uspešno ispunjava. Radionice kojima se razvijaju digitalne veštine realizuju se 3 puta nedeljno i Hazrat ne propušta nijednu.

Hazrat sa predavačem savlađuje osnove kompjuterskog dizajna.

Program se realizuje u okviru ICT kutka koji izbeglicama i migrantima smeštenim u centru obezbeđuje mogućnost komunikacije putem društvenih mreža, kao i slobodan pristup internetu. Učenicima poput Hazrata, predavači program prilagođavaju prethodnom znanju i veštinama. Od početnika, Hazrat je brzo napredovao i sada može da savlađuje komplikovanije operacije.

Veliki broj dece koja su došla iz krizom zahvaćenih područja su došla sama, bez pratnje roditelja. Mnogi poput Hazrata nikada nisu išli u školu i ovo je njihov prvi susret sa časovima. Predavači kažu da su učenici disciplinovani i da žele znanje. Pored razvoja digitalnih veština, radionice i časovi koji su organizivani u centrima, deci izbeglicama i migrantima pružaju mogućnost da uče srpski i engleski jezik, osnove matematičke i naučne pismenosti i preduzetništva.

Hazrat samostalno radi na računaru.

Hazrat se trudi da odlazi na što više časova. Kaže da brižljivo pravi plan o svojoj budućnosti i da zna da će mu ovakav vid učenja pomoći da lakše nađe posao i osamostali se. Ipak, ne želi da ostane dugo van domovine. Na pitanje kako sebe vidi za deset godina, odgovara:

„Kao nastavnika. Nekog ko ima znanje i koji se vratio u Avganistan da uči nove generacije radu na kompjuteru.“

UNICEF, uz finansijsku podršku Odeljenja Evropske unije za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (ECHO), u sedam centara u kojima su smešteni izbeglice i migranti podržava neformalno obrazovanje dece, a koje ima za cilj razvoj ključnih veština koje će olakšati uključivanje u sistem obrazovanja u Srbiji, ali i u zemljama destinacije ili porekla.

Vladimir Banić za UNICEF

Ažurirano: 18. 10. 2017.
  • Share