SPECIJALNE OLIMPIJSKE IGRE I UNICEF ZAJEDNO ZA DECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

print
Objavljeno: 30.06.2011.
SPECIJALNE OLIMPIJSKE IGRE I UNICEF ZAJEDNO ZA DECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
ATINA, 27. jun 2011.

 

Od 25.6. 2011. do 04.07. 2011. u Atini se održavaju letnje Specijalne olimpijske igre. Već u prvim danima održavanja igara, Specijalna olimpijada i UNICEF potpisali su Sporazum o saradnji kako bi ojačali zajedničku predanost u podržavanju prava, dostojanstva i uključivanja u društvo dece s teškoćama u razvoju.

Na posebnoj ceremoniji, dr. Timothy P. Shriver, predsednik i izvršni direktor Specijalne olimpijade i izvršni direktor UNICEF-a Anthony Lake obećali su da će produbiti partnerstvo i jače sarađivati u borbi protiv pravnih, socijalnih i fizičkih prepreka koje isključuju decu s teškoćama u razvoju iz punog učestvovanja u društvu.

"Deca s teškoćama u razvoju imaju iste nade i snove kao i sva druga deca i jednako pravo da iskoriste svoj puni potencijal", rekao je Anthony Lake, UNICEF-ov izvršni direktor. "Uskraćivanje tog prava je gubitak, ne samo za tu decu, već i za naša društva. I to je nesavesno. Jačanjem partnerstva između Specijalne olimpijade i UNICEF-a pomoći ćemo u zaštiti tog prava za veći broj dece s teškoćama u razvoju i na taj način omogućiti da doprinesu još više svojim zajednicama i zemljama."

Deca s teškoćama u razvoju često su mete diskriminacije i zanemarivanja pa su im uskraćene ključne usluge, kao što je osnovna zdravstvena zaštita, obrazovanje i ostali propisi socijalne zaštite. Negativni društveni stavovi izlažu decu s teškoćama u razvoju većem riziku od nasilja, zlostavljanja i iskorišćavanja. Diskriminacija drži decu s teškoćama u razvoju na marginama društva te je borba protiv nje nužna kako bi se ta deca uključila u zajednicu kao ravnopravni i aktivni članovi.
 

Od 2007. godine UNICEF i Specijalna olimpijada zajedno rade na podizanju svesti o sposobnostima i pravima dece s teškoćama u razvoju, promeni percepcije i promeni negativnih stavova. Zajedno, ove dve organizacije promovišu učešće i osnaživanje dece s teškoćama u razvoju i njihovih porodica širom sveta te teže izgradnji njihove samouverenosti, samopouzdanja i zagovaranju kroz sport i ostale povezane zdravstvene i socijalne usluge.

"Počašćeni smo da nam se ovde, u Atini, pridružio UNICEF na našim Svetskim igrama i da s nama šalje ovaj kritični poziv na akciju za uključivanje dece s teškoćama u razvoju", rekao je dr. Timothy P. Shriver, predsednik i izvršni direktor Specijalne olimpijade. "Sada sportisti izlaze na svetsku scenu, pa je ovo savršeno vreme za proširenje partnerstva između Specijalne olimpijade i UNICEF-a, udvostručujući naše napore da postignemo još veće rezultate za naše sportiste i njihove porodice i za svu decu s teškoćama u razvoju."

U posljednjih nekoliko godina, UNICEF i Specijalna olimpijada radili su zajedno na uspostavljanju prve Mreže za podršku porodica koja je namenjena porodicama s decom s teškoćama u razvoju u Kambodži; na stvaranju mogućnosti za decu na Jamajci da učestvuju u programima Mladih sportista, kao i pri pružanju zdravstvene zaštite, savetovanju o ishrani i edukaciji o porodičnom zdravlju u nekoliko mesta širom Kazahstana.

UNICEF i Specijalna olimpijada trenutno sarađuju u 15 zemalja, uključujući Grčku, a dalje će raditi na teritorijalnom proširenju svojih zajedničkih napora. Na vrhu prioriteta je potsticanje vlada da ratifikuju i sprovode UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (CRPD), prvi ugovor o ljudskim pravima u 21. veku i prvi pravno obavezujući instrument koji obuhvata zaštitu prava osoba s invaliditetom, uključujući i decu. Usvojena je odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u 2006., a do maja 2011. godine 100 zemalja je ratifikovalo Konvenciju.

Partnerstvo takođe ima za cilj integrisanje dece i mladih osoba s teškoćama u razvoju u društvo. U skladu s tim ciljem, UNICEF podržava i Konferenciju o aktivaciji mladih koja se održava u Atini paralelno s letnjim Specijalnim olimpijskim igrama. U organizaciji Specijalne olimpijade, Konferencija okuplja mlade ljude sa invaliditetom, ali i bez njega iz 30 zemalja. S posebnim naglaskom na podsticanje uključivanja i raznolikosti, Konferencija o aktivaciji mladih spaja mlade lidere kako bi razvili strategije kreirane da promene percepciju ljudi o invaliditetu i uklone negativne stavove.

"Za mene je dolazak na Konferenciju o aktivaciji mladih velika prilika da saznam šta proživljavaju sportisti Specijalne olimpijade širom sveta. Verujem da je objedinjavanje naših ideja najbolji način da dođemo do rešenja kako bi razumeli sportiste, ali i jedni druge", rekao je Wai Tsun " Hazel " Law, 15-godišnji učesnik iz Hong Konga. "Tada se možemo s idejama vratiti u školu, zajedno preuzeti inicijativu i širiti poruke poštovanja i prihvaćanja na celu zajednicu."

O Specijalnoj olimpijadi

Specijalna olimpijada je međunarodna organizacija koja menja živote kroz moć sporta podsticanjem i osnaživanjem osoba s intelektualnim teškoćama, promovisanjem prihvaćanja za sve osobe i podsticajem zajednica na razumevanje i poštovanje širom sveta. Specijalnu olimpijadu osnovao je 1968. Eunice Kennedy Shriver, a od tada je pokret izrastao od nekoliko stotina na više od 3,7 miliona sportaša u preko 170 zemalja u svim regijama sveta, pružajući sportske treninge tokom cele godine, atletska takmičenja i druge srodne programe. Specijalna olimpijada pruža osobama s intelektualnim teškoćama stalne mogućnosti da ostvare svoje potencijale, razvijaju fizičke sposobnosti, pokažu hrabrost i iskuse radost i prijateljstvo.


 

Za više informacija posetite www.specialolympics.org.


Čitanja: 837


 
Copyrights © 2011 UNICEF SERBIA. Sva prava zadržana. Developed by Digitalst.rs