Poziv za dostavljanje primera dobre prakse u oblasti inkluzivnog obrazovanja

Beograd, 4. oktobar 2017 – U cilju unapređivanja inkluzivne prakse u Srbiji, Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju, UNICEF i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije pozivaju zainteresovane vaspitače, učitelje, nastavnike, direktore i stručne saradnike da prilože primere iz prakse koji pokazuju na koji način su obrazovne ustanove pružile podršku deci iz osetljivih grupa i podstakle njihovo uključivanje u redovno obrazovanje i život zajednice.

Primer dobre prakse podrazumeva inicijativu, ideju, aktivnost, akciju koja uvodi novine i podstiče proces uspešnog uključivanja dece i učenika iz osetljivih grupa u redovno obrazovanje. Primer dobre prakse iz kojeg mogu učiti drugi ohrabruje i podstiče učesnike u obrazovanju da unapređuju svoju praksu, nudi ideje i mogućnosti promene u pristupima obrazovanju deci i u prevazilaženju dosadašnjih prepreka.

Primer dobre prakse treba da ispuni bar dva od navedenih kriterijuma:

  • Prikazuje iskustvo vaspitanja/obrazovanja deteta ili učenika iz osetljivih grupa, kome je potrebna dodatna podrška i pri tom odražava pozitivan stav prema njegovom uključivanju u obrazovno-vaspitni proces;
  • Prikazuje neki vid prilagođavanja na nivou ustanove kojim se obezbeđuje uspešno uključivanje i napredovanje u učenju deteta ili učenika iz osetljivih grupa;
  • Prikazuje neki vid prilagođavanja na nivou grupe ili odeljenja kojim se obezbeđuje uspešno uključivanje i napredovanje u učenju deteta/učenika iz osetljivih grupa;
  • Prikazuje iskustvo saradnje sa roditeljima i drugim ustanovama u pružanju dodatne vaspitne i obrazovne podrške detetu/učeniku iz osetljivih grupa;
  • Prikazuje lično iskustvo obrazovanja osobe koja pripada osetljivoj grupi ili porodici osobe sa smetnjama u razvoju.

Primer dobre prakse mora biti podnet na obrascu koji možete preuzeti ovde: Obrazac_za_primere_dobre_prakse 

Neophodno je obezbediti saglasnost roditelja/staratelja sve dece/učenika koji su na fotografijama. Model saglasnosti roditelja/staratelja možete preuzeti ovde: Saglasnost_za_fotografije

Primer dobre prakse pošaljite u elektronskoj verziji na email adresu iomreza1@gmail.com sa nazivom „Konkurs za primere dobre prakse.“

Krajnji rok za slanje prijava je 30. oktobar 2017. godine.

Informacija o primerima dobre prakse koji će biti nagrađeni će biti objavljeni u decembru 2017. godine na vebsajtu Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju.

Konkurs za primere dobre prakse realizuje se u okviru projekta „Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz jačanje kompetencija Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju i drugih zaposlenih za inkluzivno obrazovanje“, koji sprovodi Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju (MIO) u saradnji saa Grupom MOST, a u partnerstvu sa UNICEF-om, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju sa ciljem poboljšanje kvaliteta podrške deci koje pružaju obrazovne ustanove i unapređivanje inkluzivnog obrazovanja kroz horizontalno učenje, obuke i edukativni materijal.

Ažurirano: 05. 10. 2017.
  • Share