Materijali

Ako želite da se detaljnije informišite o ranom razvoju deteta, pročitajte i preuzmite naše materijale

 • Rani razvoj (poster)

  Kako podsticati razvoj deteta u prvoj godini kroz svakodnevne aktivnosti, saznajte u našem novom posteru.

  Preuzmite ovde

 • Čitanje (poster)

  Zašto je svakodnevno čitanje naglas važno, saznajte u našem novom posteru.

  Preuzmite ovde

 • Zašto je igra važna

  Vreme koje provodite u igri sa decom daje deci mogućnost da uče na mnogo načina i u mnogo različitih prilika.

  Preuzmite ovde

 • Zašto je važno prvih 1000 dana u životu deteta?

  Saznajte u našem lifletu zašto je prvih 1000 dana života deteta važno za detetov kasniji život.

  Preuzmite ovde

 • Preporuke roditeljima dece u 1. mesecu

  Dozvolite da vam savetima i najvažnijim preporukama olakšamo početak roditeljske uloge kako biste obezbedili što bolje uslove za razvoj vašeg deteta.

  Preuzmite ovde

 • Preporuke roditeljima dece u 2. mesecu

  Pripremili smo za vas najvažnije savete za razvoj vašeg deteta, a navodimo i osnovne sposobnosti i veštine za koje se očekuje da ih dete stekne u ovom uzrastu.

  Preuzmite ovde

 • Preporuke roditeljima dece od 3. do 4. meseca

  Pripremili smo za vas najvažnije savete za razvoj vašeg deteta uzrasta od 3. do 4. meseca.

  Preuzmite ovde

 • Preporuke roditeljima dece od 5. do 6. meseca

  Pripremili smo za vas najvažnije savete za razvoj vašeg deteta uzrasta od 5 do 6 meseci.

  Preuzmite ovde

 • Preporuke roditeljima dece od 7. do 9. meseca

  Pripremili smo za vas najvažnije savete za razvoj vašeg deteta uzrasta od 7. do 9. meseca.

  Preuzmite ovde

 • Preporuke roditeljima dece od 10. do 12. meseca

  Pripremili smo za vas najvažnije savete za razvoj vašeg deteta, a navodimo i osnovne sposobnosti i veštine za koje se očekuje da ih dete stekne u ovom uzrastu.

  Preuzmite ovde

 • Preporuke roditeljima dece od 13. do 18. meseca

  Pripremili smo za vas najvažnije savete za razvoj vašeg deteta u uzrastu od 13. do 18. meseca.

  Preuzmite ovde

 • Preporuke roditeljima dece od 18. do 24. meseca

  Pripremili smo za vas najvažnije savete za razvoj vašeg deteta, a navodimo i osnovne sposobnosti i veštine za koje se očekuje da ih dete stekne u ovom uzrastu.

  Preuzmite ovde

 • Preporuke roditeljima dece od 24. do 36. meseca

  Pripremili smo za vas najvažnije savete za razvoj vašeg deteta uzrasta od 24 do 36 meseci.

  Preuzmite ovde

 • Preporuke roditeljima dece od 37. do 48. meseca

  Pripremili smo za vas najvažnije savete za razvoj vašeg deteta uzrasta od 37 do 48 meseci.

  Preuzmite ovde

 • Čitanje sa decom

  Pred vama su neki predlozi aktivnosti za zajedničko čitanje priča sa decom. Predlozi su namenjeni čitanju sa decom koja još uvek nisu samostalni čitači.

  Preuzmite ovde

 • Rani razvoj dece: unapređenje javnih politika

  Koncept ranog razvoja dece je sveobuhvatni pristup politikama i programima za decu i njihove roditelje, staratelje i okruženje, i odnosi se na period od začeća deteta pa do njegovog polaska u školu.

  Preuzmite ovde

 • Rane intervencije: unapređenje javnih politika

  Ovaj kratak pregled stanja i politika sadrži konkretne informacije o konceptu ranih intervencija u Srbiji, kao i preporuke za unapređenje ranih intervencija u sklopu šireg strateškog okvira za rani razvoj deteta.

  Preuzmite ovde

 • Zdravstvena zaštita u prve tri godine života: unapređenje javnih politika

  Ovaj dokument pruža specifične informacije o ulozi zdravstvenog sektora u promociji značaja ranog razvoja deteta i upućuje na preporuke za unapređenje stanja u ovoj oblasti u Srbiji.

  Preuzmite ovde

 • Predškolsko vaspitanje i obrazovanje: unapređenje javnih politika

  Predškolsko vaspitanje i obrazovanje (PVO) odnosi se na programe namenjene deci od njihovog rođenja do osme godine života, a koji im pomažu u razvijanju niza veština.

  Preuzmite ovde

 • Osnaživanje ugroženih porodica: unapređenje javnih politika

  Ovaj kratak pregled stanja i politike sadrži konkretne informacije o konceptu intenzivne brige o porodici, kao i preporuke za unapređivanje podrške porodici.

  Preuzmite ovde

 • Rani razvoj deteta: šta treba znati

  Vodič za roditelje o ranom razvoju deteta.

  Preuzmite ovde

 • Vodič za trudnice u slici

  Vodič za trudnoću u namenjen je porodicama koje očekuju decu, a posebno budućim majkama, kako bi što bolje vodile računa o svom i zdravlju svoje bebe.

  Preuzmite ovde

 • Zdravstvena zaštita i mala deca

  Ukoliko pedijatar ili patronažna sestra nisu uradili sve što smo naveli u ovoj brošuri – podsetite ih.

  Preuzmite ovde

 • Preporuke za roditelje

  Preuzmite naše preporuke za roditelje i staratelje o razvoju deteta.

  Preuzmite ovde

 • Vodič za majke koje doje

  Preuzmite naš kratak vodič za dojenje.

  Preuzmite ovde

 • Problemi sa dojenjem

  Saznajte koji su najčešći problemi sa dojenjem.

  Preuzmite ovde

 • Saveti za dojenje

  Kratki saveti za majke koje doje.

  Preuzmite ovde

 • Ishrana odojčadi

  Saveti za roditelje odojčadi o pravilnoj ishrani.

  Preuzmite ovde

 • Uvođenje nemlečne ishrane

  Kratki saveti za ishranu male dece.

  Preuzmite ovde

 • <

  Ishrana odojčadi i male dece

  Preuzmite kartice sa preporukama za ishranu trudnica, odojčadi i male dece.

  Preuzmite ovde

 • 10 koraka do odgovornog hranjenja

  Saznajte koji su koraci do odgovornog hranjenja i zdravlja dece od jedne do tri godine.

  Preuzmite ovde