Inkluzivno obrazovanje

Danas deca u Srbiji imaju bolji pristup školovanju nego pre 10 godina, a škole sve više upisuju i onu decu za koju je obrazovni sistem ranije bio zatvoren. Pa ipak, još uvek je mnogo dece iz socijalno-ekonomski nerazvijenih sredina i dece iz ugroženih grupa koja su izostavljena. Mnoga deca iz ugroženih grupa u Srbiji rano napuštaju školovanje, dok neka uopšte ne pohađaju školu. Stopa osipanja iz škola u Srbiji najveća je među decom sa smetnjama u razvoju, decom koja žive u siromaštvu, decom iz romskih naselja i decom iz udaljenih krajeva.

Inkluzivno obrazovanje je odgovor na različite obrazovne potrebe dece. Učestvujući u kvalitetnom inkluzivnom osnovnom i srednjem obrazovanju, ugrožena deca mogu da povećaju šanse za bolji život i značajnije učešće u društvu.

U Srbiji osnovnu školu završi:

93% dece iz opšte populacije

66% dece koja žive u siromaštvu

64% dece iz romskih naselja

Srednju školu pohađa:

74% najsiromašnije dece

22% dece iz romskih naselja

UNICEF pomaže da se svakom detetu omogući pravo na obrazovanje i da se poboljša kvalitet obrazovnog sistema kako bi se popravili ishodi učenja. Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dajemo punu podršku za programe koji su usmereni na sprečavanje osipanja dece iz škole, a radimo i na tome da se poveća upis romskih devojčica u srednju školu kako bi se unapredila ravnopravnost u obrazovanju.

Naše aktivnosti u ovoj oblasti usmerene su na podizanje kapaciteta nastavnika i nastavnica i drugog školskog osoblja da primenjuju inkluzivno obrazovanje, na podršku lokalnim međusektorskim komisijama kako bi se deci pružila dodatna obrazovna, zdravstvena i socijalna pomoć te na ohrabrivanje roditelja iz osetljivih grupa da se aktivno uključe i traže prava za svoju decu.