Učenje u ranom detinjstvu

Društveno-ekonomska istraživanja su dala konkretne dokaze da je ulaganje u obrazovanje u ranom detinjstvu najbolja investicija svake zemlje. Kada dete koje je pohađalo vrtić ili neki oblik predškolskog obrazovanja u uzrastu od tri do pet i po godina pođe u školu, ono je pripremljeno za učenje, manje su šanse da će da ponavlja razred, da napusti školovanje, da ima problema u ponašanju ili da započne sa nekim kriminalnim i antisocijalnim aktivnostima.

  • • U Srbiji tek polovina dece uzrasta 3-5,5 godina pohađa vrtić.

 

  • • Samo 9% najsiromašnije dece i 6% dece iz romskih naselja starosti 3-5 godina pohađa vrtiće, u poređenju sa 82% dece iz najbogatijih domaćinstava.

UNICEF podržava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije da se obezbedi veći pristup predškolskom obrazovanju za svu decu između tri i pet i po godina starosti, sa posebnim fokusom na uključivanje dece iz socijalno ugroženih grupa. Istovremeno, mi podržavamo aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje znanja i stručnosti nastavnika i nastavnica, kao i zakonodavnog okvira za dobrobit dece i porodica. Snažno se zalažemo za veća ulaganja u visokokvalitetno predškolsko vaspitanje i obrazovanje, jer je to najkraći i najbrži način da se smanje socijalna isključenost i siromaštvo, čime se smanjuju migracije i socijalno-ekonomske nejednakosti te poboljšavaju uslovi za razvoj i napredak zajednice.