Zdravlje

Program UNICEF-a u Srbiji je usmeren na podršku Ministarstvu zdravlja da obezbedi pristup kvalitetnim uslugama koje doprinose opstanku i razvoju u ranom detinjstvu. Programi UNICEF-a u ovoj oblasti usmereni su na unapređenje prenatalnih, pedijatrijskih i patronažnih službi za rano otkrivanje razvojnih rizika kod dece te na rane intervencije i podršku deci i njihovim porodicama. Mi podržavamo obrazovne i savetodavne usluge za roditelje i razvijamo obrazovne materijale koji sadrže praktične savete kako bi se unapredila roditeljska znanja i veštine za brigu o deci i pružanje najbolje nege deci u prvim godinama života. Takođe, pomažemo da se obezbedi pristup zdravstvenim uslugama i savetovalištu za socijalno ugroženu decu – decu koja žive u siromaštvu, romsku decu i decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

  • • Smrtnost kod romske dece mlađe od pet godina dvostruko je veća nego među decom iz opšte populacije.

 

  • 14% najsiromašnije dece i 19% dece iz romskih naselja zaostaje u rastu zbog slabe uhranjenosti.

 

  • 1/3 dece iz romskih naselja ne dobija dovoljan broj obroka dnevno, a samo polovina njih ima minimalnu raznolikost u ishrani.

 

  • • Gojaznost je sve veća među decom iz opšte populacije.

 

Deca koja imaju odgovarajuću ishranu bolje rastu i uče, lakše se uključuju u svoje zajednicama i daju doprinos zajednicama, otpornija su na bolesti, katastrofe i druge krize. Da bi se poboljšala ishrana dece i majki, UNICEF se zalaže za postojanje čvrstih politika vezanih za ishranu odojčadi i male dece i proširivanje dokazanih intervencija u periodu od trudnoće do druge godine života. To se odnosi na ishranu majki, na rano i isključivo dojenje, kao i na napredak u uhranjenosti najugroženije dece u Srbiji – one iz romskih naselja.