Izbeglička i migrantska kriza

Izbeglice i migranti napuštaju svoje zemlje i putuju stotinama i hiljadama kilometara u potrazi za bezbednim i boljim životom. Usred ove izbegličke i migrantske krize deca su najugroženija. Svakom detetu je potrebna zaštita koja im je zagarantovana Konvencijom o pravima deteta.

Kao odgovor na ovu krizu, UNICEF u Srbiji je, u saradnji sa partnerima, uspostavio dečije kutke i kutke za majke i bebe. Dečiji kutci su opremljeni obrazovnim materijalima i igračkama i predstavljaju utočišta gde deca mogu da se odmore i da se ponovo osećaju kao deca, dok u kutcima za majke i bebe majke mogu neometano da doje i da dobiju potrebnu podršku, a deca mogu da dobiju hranu koja odgovara njihovom uzrastu.