Svetski dan deteta: Deca preuzela Skupštinu Republike Srbije

20. novembar 2017 – Obeležavanje Svetskog dana deteta omogućilo je da se danas jasno čuje glas dece u Skupštini Republike Srbije.

Deca su narodnim poslanicima, predstavnicima Vlade Republike Srbije, ministru rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Zoranu Đorđeviću, ministarki bez portfelja Slavici Đukić Dejanović, direktoru UNICEF-a u Srbiji Michel Saint-Lot-u, Savetu za prava deteta, direktoru policije Vladimiru Rebiću, kancelariji Zaštitnika građana, kancelariji Poverenice za ravnopravnost, Mreži organizacija za decu Srbije i drugim telima i institucijama iskazala svoje mišljenje o tome kako vide problem nasilja i dala predloge kako ono može da se spreči.

Navedene institucije su zadužene da svako dete u Srbiji bude sigurno, bezbedno i zaštićeno od nasilja, a danas izneti zaključci su rezultat participativnog procesa u kom su učestovala upravo deca, uključujući posebno ranjiva deca.

Ministarka Đukić Dejanović izjavila je da svi treba da se potrudimo da primetimo, a zatim i prijavimo nasilje, koje se dešava svuda oko nas, dok je ministar Đorđević u razgovoru sa decom apelovao na sve da se nasilje mora prekinuti odmah.

Direktor UNICEF-a u Srbiji, Michel Saint-Lot je izjavio da će UNICEF zajedno sa svim nadležnim institucijama nastaviti još snažnije da se bori protiv vršnjačkog nasilja.

Zaključci, između ostalog, pokazuju da:

• deca članove svoje porodice, uglavnom roditelje, prepoznaju kao najvažnije aktere u prevenciji i zaštiti od nasilja,
• iako su deca prepoznala članove policije kao bitne aktere u prevenciji i zaštiti od nasilja, 53,3% dece ispitanika navelo je da ne bi zvalo policiju u slučaju da vidi situaciju nasilja na ulici,
• više od 50% dece obraća se za pomoć nekome kada se nasilje vrši nad njima, dok je 36,7% dece navelo da problem rešava sam/sama.

Preporuke dece za sprečavanje nasilja:

• organizovati više radionica i obuka za decu, roditelje i nastavnike, da bi se što efikasnije sprečilo nasilje. Ako se ono ipak desi, brzo prepoznati, reagovati, i zaštititi decu od nasilja,
• osnažiti decu da prepoznaju i prijavljuju nasilje (roditeljima, policiji, nastavnicima, zaposlenim u školama, i drugim osobama od poverenja),
• važno je da policija, zaposleni u školama, roditelji i drugi odrasli ispravno i brzo reaguju kada se desi nasilje ili kada neko od dece prijavi nasilje,
• nekorišćenje mobilnih telefona u školama, reagovanje prilikom internet nasilja, i vođenje računa o sadržaju koji se postavlja na društvene mreže su predlozi dece za sprečavanje digitalnog nasilja.

Ovu inicijativu je sprovela organizacija Prijatelji dece Srbije, a kao deo procesa razvoja nacionalnog strateškog okvira za prevenciju i zaštitu dece od nasilja. UNICEF i Prijatelji dece Srbije zajednički rade na tome da se deci omogući da artikulišu svoj glas i prenesu ga u procesu razvoja nacionalnog strateškog okvira za prevenciju i zaštitu dece od nasilja koji je pokrenulo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Inicijativa je sastavni deo projekta „Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj“, koji finansira Evropska unija, i koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-om.

Ažurirano: 20. 11. 2017.
  • Share