Publikacije o diversifikovanim programima u predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Publikacija o osnovama diversifikovanih programa

Beograd, 5. maj 2017 – Zahvaljujući novim naučnim dokazima koji ukazuju na važnost podrške deci ranog uzrasta, podrška razvoju i učenju u ranom detinjstvu postala je jedan od prioriteta obrazovnih politika u mnogim zemljama u svetu pa i u Srbiji. 

Sa oko 50% dece koji pohađa predškolsko vaspitanje i obrazovanje, Srbija ima jedan od najnižih obuhvata u Evropi, dok je participacija dece iz osetljivih grupa, posebno romske dece, dece koja žive u siromaštvu i dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom čak i niža (romska deca 5,7%, deca u najsiromašnijim porodicama 9%).

Praksa predškolskog vaspitanja i obrazovanja je neujednačenog kvaliteta, nedovoljno diversifikovana i ne odgovara na potrebe dece i roditelja. Kao odgovor na ovakvo stanje, aktuelne mere obrazovne politike usmerene su na povećanje dostupnosti i pravednosti sistema i razvijanje kvaliteta predškolskog vaspitanja kroz diversifikaciju organizacionih oblika i programa
predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Saznajte više o diversifikovanim programima u predškolskom vaspitanju i obrazovanju u našim novim publikacijama koje možete pronaći ovde

Updated: 05 маја 2017
  • Share