© UNICEF/UNI154016/Pirozzi

O UNICEF-u

Cilj UNICEF-a je jasan: obezbediti da deca ostvare svoje pune potencijale. Ne samo jedno dete nego sva deca. Ne samo danas nego svaki dan.

UNICEF je Dečiji fond Ujedinjenih nacija. Mi smo visoko priznata svetska organizacija koja se bavi pravima i dobrobiti dece. Počeli smo sa radom 11. decembra 1946. godine. Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

UNICEF se u radu rukovodi Konvencijom o pravima deteta, koju su potpisale i ratifikovale skoro sve zemlje članice Ujedinjenih nacija kako bi se prava deteta uspostavila kao trajna etička načela i međunarodni standardi.

UNICEF sarađuje sa svim državama i vladama, gradi strateška partnerstva sa korporativnim sektorom i medijima i sarađuje sa lokalnim zajednicama, organizacijama civilnog društva i nezavisnim institucijama kako bi se obezbedila sistematska podrška deci.

 

UNICEF u Srbiji

UNICEF u Srbiji pruža podršku naporima vlade da se stvori bolje i bezbednije okruženje za svako dete u zemlji. Posebno se fokusiramo na ostvarivanje prava najosetljivijih grupa dece kako bi ta deca dobila iste šanse kao i ostala deca i mogla da dostignu svoje pune potencijale.

U Srbiji, kao i svuda u svetu, sarađujemo sa vladinim organizacijama, organizacijama civilnog društva, nezavisnim institucijama za ljudska prava, privatnim sektorom i medijima. Naš zadatak je istovremeno i da budemo glas dece da ukazujemo na propuste, povrede i kršenja prava dece.

Uloga i mandat UNICEF-a su se menjali tokom decenija prisustva u zemlji. Delovanje smo započeli po završetku Drugog svetskog rata, davne 1947. godine, obezbeđujući prve pakete humanitarne pomoći bivšoj Jugoslaviji, a saradnju smo nastavili kada je zahvalna zemlja prikupljala sredstva za rad UNICEF-a i pomoć deci širom sveta.

Početkom devedesetih godina prošlog veka uspostavljena je prva međunarodna kancelarija UNICEF-a u Beogradu kako bi se obezbedila pomoć deci i porodicama sa područja zahvaćenih ratom i onima koji su morali da napuste svoje domove. Organizovali smo masovno pružanje humanitarne pomoći koja je, pored neophodnih namirnica, obuhvatala imunizaciju, obrazovanje i psiho-socijalnu podršku za decu koja su bila traumatizovana zbog onoga što su doživela.

Posle 2000. godine UNICEF je usmerio rad na podršku reformi socijalnog sektora u skladu sa Konvencijom o pravima deteta. Postali smo značajan partner Vlade Republike Srbije i u podršci procesu harmonizacije nacionalnih zakona sa evropskim i međunarodnim standardima te u sprovođenju aktivnosti usmerenih na postizanje Milenijumskih ciljeva i Ciljeva održivog razvoja, odnosno na punu primenu Konvencije o pravima deteta.


 

  • 70 godina zajedno

    70 godina zajedno

    Već 70 godina zajedno s partnerima i donatorima menjamo realnost. Prisetimo se najvažnijih dostignuća u proteklih sedam decenija