Istorijat

 

Avgust 1947: UNICEF isporučuje prvu pošiljku sa hitnom humanitarnom pomoći Jugoslaviji – najveća isporuka mleka u posleratnoj Evropi, odeća, obuća, sapun i drugi hitno potreban materijal.

1947: Jugoslavija postaje jedna od prvih zemalja koja potpisuje Osnovni ugovor o saradnji sa UNICEF-om.

1948: Jugoslavija je prva zemlja u Evropi (a druga u svetu) koja osniva Nacionalni komitet za UNICEF.

1965: Komitet menja naziv u Jugoslovenska komisija za saradnju sa UNICEF-om.

1990: Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija potpisuje i ratifikuje Konvenciju o pravima deteta.

1991: UNICEF otvara Kancelariju u Beogradu kako bi mogao da reaguje na krizu koja je nastala u Jugoslaviji i kako bi deci sa ratom pogođenih područja obezbedio neophodnu pomoć i podršku.

Posle 2000. godine: Nakon demokratskih reformi, UNICEF premešta fokus na podršku razvoju strategija i programa koji će Srbiji pomoći da se uskladi s evropskim standardima i obezbediti da deca koja su najviše marginalizovana i isključena dobiju šansu da se uključe u društvo i odrastu zdrava, završe školovanje i ostvare svoj pun potencijal.