© UNICEF Srbija/Dušan Milenković

Partnerstva

UNICEF čvrsto veruje u moć partnerstava i zajedničkih napora i ima bogatu istoriju rada sa različitim partnerima. Mi razumemo da jedna organizacija ne može da zadovolji potrebe svakog deteta. Zbog toga uvek tražimo načine da svoje sposobnosti i resurse udružimo sa ostalima kako bismo uvećali rezultate za decu. Posebno obraćamo pažnju na to kako partnerstva mogu da pomognu u ostvarivanju tri važna cilja: da se poboljšaju javne politike, da se ojačaju tehnički kapaciteti i da se razviju inovativni pristupi i prakse.

Temelj naših partnerstava u Srbiji predstavlja petogodišnji Program saradnje sa Vladom Republike Srbije, koji određuje specifične oblasti rada i čiji je cilj da se pojačaju postojeći napori.

 • Vlada Republike Srbije

  Vlada Republike Srbije

  UNICEF u Srbiji realizuje misiju UNICEF-a kroz jedinstveni program rada razvijen u saradnji sa Vladom Republike Srbije.

 • Organizacije civilnog društva

  Organizacije civilnog društva

  Organizacije civilnog društva igraju ključnu ulogu u pružanju podrške naporima UNICEF-a da postigne rezultate za decu.

 • Nezavisna tela za ljudska prava

  Nezavisna tela za ljudska prava

  Pored intenzivnih napora da podrži proces sistemskih reformi, UNICEF je takođe aktivan i u nadgledanju sprovođenja zakona i politika usmerenih na decu i uspostavljanje sistema odgovornosti.

 • Fondacije

  Fondacije

  Poseban oblik saradnje UNICEF uspostavlja sa fondacijama. U Srbiji se naročito izdvaja naša saradnja sa Fondacijom Novak Đoković.

 • Mediji

  Mediji

  Mediji igraju važnu ulogu u informisanju javnosti o položaju dece i porodice i mogu značajno da doprinesu pozitivnim promenama.

 • Ambasadori UNICEF-a

  Ambasadori UNICEF-a

  UNICEF angažuje poznate ličnosti koje uživaju ugled u društvu i imaju čvrst integritet, a koje su spremne da poklone svoje vreme i talente za promociju dečijih prava i misije UNICEF-a kako bi se izgradio svet po meri deteta.