© UNICEF Srbija

Ambasadori UNICEF-a

UNICEF angažuje poznate ličnosti koje uživaju ugled u društvu i imaju čvrst integritet, a koje su spremne da poklone svoje vreme i talente za promociju dečijih prava i misije UNICEF-a kako bi se izgradio svet po meri deteta. Oni su volonteri sa jedinstvenom sposobnošću da dotaknu ljudska srca svojom strašću i požrtvovanjem.

Ambasadori se biraju zato što su:

  • odlučni da promovišu dečija prava i misiju UNICEF-a za izgradnju sveta po meri deteta,
  • posvećeni vrednostima i principima koji su zacrtani u Povelji Ujedinjenih nacija, Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i Konvenciji o dečijim pravima,
  • primerni građani sa kredibilitetom, hrabri, inspirativni, principijelni, zato što brinu o drugima i mogu da budu zagovornici prava dece,
  • lideri u svojoj profesiji i spremni su da upotrebe sve svoje kapacitete i profesionalni prestiž, znanje i poznanstva da promovišu pitanja vezana za decu,
  • uzori za decu i mlade ljude,
  • spremni da daju doprinos aktivnostima UNICEF-a, npr. da zastupaju prava dece kod predstavnika vlada, civilnog društva, građana ili da prikupljaju sredstava za programe za decu.

Nacionalni ambasadori UNICEF-a u Srbiji su Aleksandar Saša Đorđević i Ana Ivanović.