© UNICEF/UNI154025/Pirozzi

Mediji

Mediji igraju važnu ulogu u informisanju javnosti o položaju dece i porodice i mogu značajno da doprinesu pozitivnim promenama.

Naš rad i saradnja sa medijima sastoje se u uspostavljanju medijskih partnerstava, u unapređenju profesionalnih standarda i odgovornosti medija prilikom izveštavanja o deci i njihovim pravima, kao i u uspostavljanju sistema za zaštitu dece u medijskoj sferi.

Medijska partnerstva nam pomažu da proširimo medijski dijalog o statusu i položaju dece, ostvarivanju i kršenju prava deteta, kao i o aktivnostima i inicijativama koje se preduzimaju.

Sistematska saradnja sa medijima doprinosi povećanju znanja i svesti o položaju dece u Srbiji i o nejednakostima i razlikama koje bi trebalo ukloniti, kao i promociji pozitivnih društvenih normi, što omogućava bolje korišćenje resursa u interesu dece.

Naš rad sa medijima je usmeren na jačanje profesionalnih standarda i odgovornosti medija kada izveštavaju o deci i njihovim pravima te na uspostavljanje sistema za zaštitu dece od neprimerenih televizijskih sadržaja (Pravi program za pravi uzrast).