Vlada Republike Srbije

UNICEF u Srbiji realizuje misiju UNICEF-a kroz jedinstveni program rada razvijen u saradnji sa Vladom Republike Srbije. Program saradnje sa Srbijom za period 2016–2020. fokusira se na praktične načine na koje UNICEF podržava napore Vlade Republike Srbije da unapredi socijalnu inkluziju, da obezbedi uslove da deca dostignu svoje pune potencijale i da otkloni uzroke diskriminacije.

Program jasno artikuliše kako UNICEF kroz svoje katalitičke i operativne uloge te kroz ključne strategije, resurse i partnere podržava ostvarivanje rezultata za decu i žene.

Za UNICEF, program saradnje sa Vladom uzima u obzir sledeće:

  • Prioritetne probleme sa kojima se suočavaju deca i žene u zemlji
  • Nacionalne ciljeve i prioritete
  • Međunarodne ciljeve i obaveze
  • Okvirni program razvojne pomoći i partnerstva UN (UNDAF)
  • UNICEF-ov mandat
  • Očekivane doprinose drugih partnera
  • Ranija programska iskustva

Program saradnje direktno proističe iz Okvirnog programa razvojne pomoći i partnerstva UN u Srbiji.