© UNICEF Srbija

Radite sa nama

UNICEF je vodeća svetska organizacija koja već 70 godina radi na zaštiti i promociji prava deteta. Naš glavni cilj je da se prava deteta uspostave kao trajni moralni principi i standardi ponašanja prema deci.

  • Oglasi za posao

    Oglasi za posao

    UNICEF radi sa strastvenim i posvećenim osobama koje žele da pomognu u stvaranju sveta po meri dece.

  • Roba i usluge

    Roba i usluge

    UNICEF se posvećuje zaštiti prava dece tako što pomaže da se zadovolje njihove osnovne potrebe i prošire njihove mogućnosti. U tom cilju UNICEF nabavlja robu i usluge.