© UNICEF/UNI88670/Estey

Roba i usluge

UNICEF se posvećuje zaštiti prava dece tako što pomaže da se zadovolje njihove osnovne potrebe i prošire njihove mogućnosti. U tom cilju UNICEF nabavlja robu i usluge.


[How to encrypt file/setup password in WinZip – Kako postaviti šifru na WinZip dokument]

* Imajte na umu da se ovo uputstvo odnosi samo na VinZip softver, ali vendor/bidder može slobodno koristiti bilo koju vrstu datoteke zaštićene lozinkom (PDF, Vord, itd.), dokle god može da obezbedi odgovarajucu lozinku.


24 May 2018 – Tender for sale of the office furniture

– Tender: Tender for sale of the office furniture

– Photos: 

Furniture pictures 1

Furniture pictures 2


13 April 2018 – Tender for sale of the AC equipment

– Tender: Tender for sale of the AC equipment