Šta je rani razvoj deteta?

Razvoj dece u najranijem detinjstvu podrazumeva rast i razvoj dece još od majčine trudnoće pa do polaska dece u školu.

Prve godine života najvažnije su za fizički, emocionalni i intelektualni razvoj deteta, jer se tada stvaraju temelji za čitav život. U ranom detinjstvu pokreću se i uspostavljaju obrasci ponašanja, veština i učenja. Društveni i okolinski faktori počinju da modifikuju genetsko nasleđe, a mozak se naglo razvija.

Malo dete dostiže svoj najveći potencijal u razvoju kada od samog početka uspostavi jaku emotivnu vezu sa roditeljima, kada odrasta u bezbednim i zdravim uslovima koji mu nude raznovrsne mogućnosti za učenje i kada su mu pruženi ljubav, podsticajna nega, ohrabrenje i mentalna stimulacija, kao i kvalitetna ishrana i dobra zdravstvena zaštita.

Ulaganje u rani razvoj deteta donosi višestruke dobrobiti za čitav život: zdravlje, blagostanje, kao i sposobnost za učenje i aktivan život – kako samoj deci tako i njihovim porodicama i celom društvu. Problemi koji se javljaju u prvim godinama života ugrožavaju kapacitete dece da ostvare sve razvojne potencijale.

Izloženost veoma stresnim iskustvima i nepodsticajnom okruženju u prvim godinama utiče na fiziološku potporu i razvoj moždane arhitekture, kao i na zdravlje svih drugih sistema organa. Propuštanje da se interveniše u ranom detinjstvu utiče na kvalitet života deteta, porodice i društva u celini.

Zato UNICEF u Srbiji radi na razvoju i sprovođenju politika i programa za decu najranijeg uzrasta u svim resorima.

U periodu od začeća deteta do polaska u školu svakom detetu treba obezbediti da bude zdravo i zaštićeno, da odrasta u porodici, postiže bolje rezultate tokom školovanja, stvori osnovu za zaposlenje, i izbegne siromaštvo.

Za svako dete, jednakost!