© UNICEF/UNI154001/Pirozzi

Dečija zaštita

UNICEF sarađuje sa širokim spektrom partnera kako bi obezbedio da svako dete dobije punu zaštitu svojih prava, u skladu sa međunarodnim standardima, sa posebnim osvrtom na decu i porodice u riziku. Usmereni smo na jačanje sistema socijalne zaštite koji blagovremeno doseže do najugroženije dece i njihovih porodica i pruža ciljanu i kombinovanu podršku socijalno najugroženijim grupama, bilo u vidu novčanih davanja ili usluga.

 • Jačanje ugroženih porodica

  Jačanje ugroženih porodica

  Svako dete ima pravo da živi u porodičnom okruženju. Velike rezidencijalne institucije ne mogu da podrže dete na odgovarajući način.

 • Nasilje nad decom

  Nasilje nad decom

  Nasilje je prisutno svuda – u kući, u školi, u institucijama, na ulici. Iako deca ne doprinose stvaranju ovakvog okruženja, ona najviše trpe i snose posledice.

 • Pravda za decu

  Pravda za decu

  Pravosudni sistem koji je u potpunosti usklađen sa principom najboljeg interesa deteta ima suštinski značaj za svu decu, a posebno za decu iz ugroženih i disfunkcionalnih porodica.