© UNICEF Srbija/Shubuckl

Obrazovanje

Kvalitetno obrazovanje ima suštinski značaj za razvoj društava i pojedinaca i pomaže u stvaranju uslova za uspešnu i produktivnu budućnost. Kada sva deca imaju pristup kvalitetnom obrazovanju, koje se temelji na ljudskim pravima i rodnoj ravnopravnosti, onda se pozitivni efekti osećaju kroz više generacija.

Obrazovanje prekida generacijske cikluse siromaštva i bolesti i daje osnovu za održivi razvoj. Kvalitetno obrazovanje obezbeđuje devojčicama i dečacima znanja i veštine koji su relevantni za njihove živote. A obrazovani odrasli češće su informisani o odgovarajućim praksama za podizanje dece i vode računa o tome da njihova deca budu spremna za učenje i da na vreme krenu u školu.

  • Inkluzivno obrazovanje

    Inkluzivno obrazovanje

    Danas deca u Srbiji imaju bolji pristup školovanju nego pre 10 godina, a škole sve više upisuju i onu decu za koju je obrazovni sistem ranije bio zatvoren.