© UNICEF Srbija/Dušan Milenković

Privatni sektor

Saradnja sa privatnim sektorom obuhvata strateška partnerstva i angažovanje građana, korporativnog sektora, fondacija i institucija čiji je zajednički cilj da sva deca, posebno ona koja su najugroženija, žive u bezbednom, podsticajnom i inkluzivnom porodičnom okruženju u kojem ostaruju svoja prava na zdravlje, obrazovanje i zaštitu.

Glavni cilj UNICEF-a za saradnju sa privatnim sektorom je da obezbedi finansijsku podršku za sprovođenje programa za decu u Srbiji.

Pored toga, aktivnosti u saradnji sa privatnim sektorom doprinose vidljivosti problema sa kojima se suočavaju deca i porodice, promovišu pozitivne vrednosti i društvenu odgovornost kroz angažovanje privatnog sektora u ostvarenju prava svakog deteta.