© UNICEF Srbija/Dušan Milenković

Razvoj u najranijem detinjstvu

Prve godine života su najvažnije za fizički, emocionalni i intelektualni razvoj deteta. Mala deca dostižu svoj najveći potencijal u razvoju kada od samog početka uspostave jaku emotivnu vezu sa odraslima i kada odrastaju u bezbednim i zdravim uslovima koji im pružaju raznovrsne mogućnosti.

Iskustva su pokazala da su za malu decu i porodice najefikasniji sveobuhvatni programi, koji obuhvataju zdravstvenu zaštitu, ishranu, obrazovanje u ranom uzrastu i socijalnu zaštitu.

  • Zdravlje

    Zdravlje

    Program UNICEF-a u Srbiji je usmeren na podršku Ministarstvu zdravlja da obezbedi pristup kvalitetnim uslugama koje doprinose opstanku i razvoju u ranom detinjstvu.

  • Učenje u ranom detinjstvu

    Učenje u ranom detinjstvu

    Društveno-ekonomska istraživanja su dala konkretne dokaze da je ulaganje u obrazovanje u ranom detinjstvu najbolja investicija svake zemlje.