© UNICEF/UNI199869/Georgiev

Vanredne situacije

UNICEF ima dugu istoriju rada u vanrednim situacijama i humanitarnim kontekstima, bilo da nastaju kao posledica prirodnih nepogoda i katastrofa bilo da su posledica ratnih sukoba. Prvobitno nazvana Međunarodni fond Ujedinjenih nacija za decu u vanrednim situacijama, organizacija je stvorena da pruža humanitarnu pomoć deci posle Drugog svetskog rata. Mnogo toga se promenilo od tada, ali je UNICEF-ova osnovna misija ostala ista.

UNICEF podržava Vladu Republike Srbije da se pripremi za upravljanje rizikom i vanrednim situacijama u cilju povećanja otpornosti i kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama u sektorima socijalne zaštite, obrazovanja i zdravstva. U vanrednim situacijama radimo na tome da osiguramo realizaciju osnovnih prava dece i žena, a negativne posledice vanrednih situacija, pogotovu na decu, umanjujemo obezbeđujući robu i usluge.