UNICEF Srbija i Rotari Distrikt 2483 partnerski promovišu prava dece

Palić, 17. april 2018 – Branislav Ranđelović, guverner Rotari Distrikta 2483, i Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji, potpisali su Memorandum o razumevanju sa ciljem da promovišu prava dece.

Ove dve organizacije su se dogovorile da sarađuju na aktivnostima koje su fokusirane na unapređenje položaja dece, uključujući na promociji kulture solidarnosti i promociji društveno odgovornog poslovanja sa fokusom na decu, i podsticanju rotarijanaca iz Distrikt-a 2483, da kroz svoje aktivnosti i poslovne prakse vrše pozitivan uticaj na poštovanje dečijih prava i doprinose unapređenju položaja dece.

Ažurirano: 17. 04. 2018.
  • Share